WAAROM DEZE PRIVACY POLICY?

Click-en-collect.nl hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacy Policy willen wij jou als gebruiker van de website https://click-en-collect.nl, of onze mobiele applicatie (hierna gezamenlijk de “Applicatie”), wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door het bezoeken van onze Applicatie verleen je impliciet toestemming voor mogelijke verwerkingshandelingen.

Door het aanmaken van een “Gebruikersprofiel” zal daarnaast expliciete toestemming gevraagd worden voor intensievere verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat onze privacy policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Het is dan ook aan jou om dit document op regelmatige basis te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal duidelijk en opvallend gecommuniceerd worden. Click-en-collect.nl stelt jouw opmerkingen met betrekking tot deze privacy policy op prijs. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of via info@Click-en-collect.nl.nl.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

De Applicatie is een dienst van MyMeal.mobi Services b.v. (hierna: “Click-en-collect.nl” of “wij”), gevestigd aan de Brancusistraat 5, 1328 ND in Almere. Wij bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Click-en-collect.nl is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Wij doen beroep op de volgende categorieën van verwerkers om jou onze diensten te kunnen aanbieden: web development agency, marketing agency, hosting bedrijven, CRM, ERP, externe betalingsdienstaanbieders, overheidsinstanties, onderaannemers en werknemers. Een gegevensverwerkers is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies. Indien je een overeenkomst sluit via de Click-en-collect.nl applicatie met één van onze partners, dan zijn deze partners zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwijzen wij je graag naar hun eigen privacy policies. Partners van ons zijn bijvoorbeeld restaurants, supermarkten of onze betalingspartners. Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Click-en-collect.nl verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld indien je zonder account een bestelling plaatst: Je voor-en/of achternaam, Geslacht Adresgegevens Jouw activiteiten op onze Applicatie Geboortedatum E-mailadres Telefoonnummer Technische gegevens, zoals IP-adres en browser Betaalgegevens Indien je een account aanmaakt, heb je bovendien de mogelijkheid om meer gegevens toe te voegen en verzamelen wij naast de bovenstaande gegevens ook de volgende gegevens: Gebruikersnaam Profielfoto Interesses & voorkeuren Informatie uit sociale media, indien ingelogd Openbare berichten of media door jou geplaatst Met uitzondering van jouw gebruikersnaam en profielfoto, zullen zonder jouw toestemming nooit persoonsgegevens online gepubliceerd worden en zichtbaar zijn voor anderen. Daarnaast gebruiken wij cookies om jou te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een “winkelwagentje”) en om eventuele fouten op de Applicatie op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om jou als Gebruiker van onze Applicatie een veilige, optimale en persoonlijke bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de Applicatie en onze online dienstverlening. Daarnaast ontvang je van ons gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrieven indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. De verwerking gebeurt uitsluitend voor het aanbieden en verbeteren van de Applicatie. Ook analyseren wij jouw gedrag op onze Applicatie om zo het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. Bij een bezoek aan de Applicatie worden bovendien gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons Platform te optimaliseren en een hoogkwalitatieve dienst leveren.

BEVEILIGING Click-en-collect.nl doet er alles aan om de digitale veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt Click-en-collect.nl gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en procedures.

JOUW RECHTEN Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie, verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Indien je een account hebt aangemaakt, kun je een deel van deze rechten uitoefenen binnen jouw eigen account. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aanvraag indienen via i. Binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag geven wij hier gevolg aan. Recht op inzage en rectificatie Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens. Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer: Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting. Recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen: Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden; Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Recht op het intrekken van mijn toestemming en het recht om een klacht in te dienen Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Heb je een klacht over ons privacybeleid of de wijze waarop wij jou gegevens verwerken, dan helpen wij je graag. Stuur ons een e-mail via i. Je kunt daarnaast ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 7-2-2020